Berne opfang op de buorkerij

Buitenschoolse opvang
Deze opvang is mogelijk voor kinderen van vier tot twaalf jaar, it Krobbehiem is 49 weken open. Wij zijn dicht de twee middelste weken van de noordelijke zomervakantie en in de week tussen kerst en oud en nieuw. (waar u niet voor betaald) met verschillende mogelijkheden van opvang :

verschillende pakketten: opvang met vakantie opvang
                                    opvang zonder vakantie opvang
flexibele opvang (minimaal 1 middag in de week)


Mogelijkheden:  voorschoolse opvang (07.00-08.30 of 07.30-08.30 uur)
                      een korte middag (15.00-18.00 uur) of (14.00-17.00 uur) of (14.00-18.00 uur)
                      en/of een lange middag (12.00-18.00 uur)

De scholen van Eastermar en Sumar  worden door onze leidsters gebracht en gehaald. Kinderen uit andere dorpen zijn welkom, in principe dient u zelf het vervoer te regelen maar in overleg is veel mogelijk.
                                                                         
Groepsindeling
De BSO groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, die begeleid wordt door twee gediplomeerde groepsleidsters en eventueel een stagiaire. De groep heeft een eigen gezellige, huiselijke ruimte met een keuken, sanitair en eigen buitenruimte. De groepsruimte is qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind.

Dagindeling
Een dag bij it Krobbehiem heeft zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Zo zullen er een aantal vaste tafelmomenten zijn, waarop gegeten wordt en een activiteit gedaan kan worden. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor vrij spel, rondje boerderij, dieren verzorgen en voederen, buiten spelen, dansen, liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Regelmatig zal er gewerkt worden met een thema (bijvoorbeeld de wisseling van de seizoenen) waar veel activiteiten op worden afgestemd. De groepsruimten zijn qua voraangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind.
Kinderopvang 't Krobbehiem Sumarderwei  2a  9261 VC Eastermar   | tel: 0512-471374  | email: info@krobbehiem.nl
Kinderopvang 't Krobbehiem | Sumarderwei  2a |  9261 VC | Eastermar   | tel: 0512-471374  | email: info@krobbehiem.nl