Berne opfang op de buorkerij

Dagopvang
Op it Krobbehiem zijn kinderen welkom in de leeftijd van 10 weken tot vier jaar. Wij bieden dagopvang aan voor hele dagen, een ochtend en/of een middag. Hierbij geldt een minimale afname van 2 dagdelen per week. Een dag bestaat uit 2 dagdelen: een ochtend en een middag. It Krobbehiem is 49 weken open. Wij zijn dicht: de twee middelste weken van de noordelijke zomervakantie en in de week tussen kerst en oud en nieuw. (waar u niet voor betaald)

Optie
  dagopvang met vakantie opvang
  dagopvang zonder vakantie opvang

De groepsindeling
In it Krobbehiem is gekozen voor een verticale groepsindeling. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden van 0 tot 4 jaar bij  elkaar in de groep zitten. Voordelen van een gemengde groep zijn:
uw kind hoeft niet van groep te wisselen, en houdt dezelfde leidsters en vriendjes om hem/haar heen;
het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling (kinderen leren van elkaar);
de sociale vaardigheden worden gestimuleerd (de kinderen leren rekening te houden met elkaar).

Een dagopvang groep bestaat uit maximaal 16 kinderen, die begeleid wordt door 2 of 3 gediplomeerde groepsleidsters en eventueel een stagiaire. Wanneer er genoeg peuters zijn, gaan die naar de peuteropvang in de andere helft van het gebouw, zodat ze een ander en gepast aanbod kunnen krijgen. It Krobbehiem heeft twee groepen voor de dagopvang van 0-4 jaar. Ze hebben een gezamenlijke keuken, verschoonruimte en buitenruimte.

Dagindeling
Een dag bij it Krobbehiem heeft zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Zo zullen er een aantal vaste tafelmomenten zijn, waarop gegeten wordt en een activiteit gedaan kan worden. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor vrij spel, muziek luisteren, dansen, liedjes zingen, knutselen, rondje boerderij, buiten spelen en nog veel meer leuke dingen. Regelmatig zal er gewerkt worden met een thema (bijvoorbeeld de wisseling van de seizoenen) waar veel activiteiten op worden afgestemd. De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind.
Kinderopvang 't Krobbehiem Sumarderwei  2a  9261 VC Eastermar   | tel: 0512-471374  | email: info@krobbehiem.nl
Kinderopvang 't Krobbehiem | Sumarderwei  2a |  9261 VC | Eastermar   | tel: 0512-471374  | email: info@krobbehiem.nl