In mei 2000 hebben we de boerderij van Wietze zijn ouders overgenomen, en zijn we hier komen wonen. Wietze is hier geboren en opgegroeid. Het is een melkveehouderij met ongeveer 125 melkkoeien, met bijbehorend jongvee. Van eind april tot half oktober lopen de koeien in het weiland. In de zomer groeit er twee keer zoveel gras dan dat de koeien op kunnen, het gras wat ze niet op kunnen, wordt gemaaid en opgeslagen als graskuil. Dit dient als wintervoorraad voor de dieren. Zo heb je een natuurlijke cyclus die zich jaarlijks herhaalt. Doordat de boerderij werkzaamheden door de natuur worden beslist, worden de vier jaargetijden bewust beleefd en krijgen de kinderen dit van dichtbij mee.